Harmonogram wywozu śmieci od lipca 2013 r.

2013-07-01

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 R.PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z TERENU GMINY BEŁŻEC (plik w formacie PDF)

JAK SELEKTYWNIE ZBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE W GMINIE BEŁŻEC

L.p.

NAZWA ODPADU

FORMA SEGREGA-
-CJI

CO

WRZUCAMY

CZEGO
NIE WRZUCAMY

1

PLASTIK

PUSZKI

DROBNY ZŁOM

WOREK ŻÓŁTY

- opakowania po napojach i płynach typu PET

- opakowania z nabiału: butelki po mleku, pojemniki po margarynie, śmietanie, jogurtach itp.

- pojemniki po materiałach sypkich
- reklamówki, woreczki foliowe i wyroby z folii aluminiowej, pojemniki po areozolach

- butelki po oleju

- opakowania po środkach ochrony roślin (płukane 2-3 razy) i chemii gospodarczej

- drobny złom jak puszki po napojach i konserwach, zakrętki, kapsle

- baterie i akumulatorki

- odzież, tekstylia, buty

- opakowań wielomateriałowych

jak kartony po sokach, mleku , itp., (które wrzucamy do MAKULATURY)

- opakowań jednorazowego użytku
do celów spożywczych
ze styropianu,

(które wrzucamy do POJEMNIKA)

2

MAKULATURA

WOREK NIEBIESKI

- gazety, książki, zeszyty

- katalogi, prospekty, foldery

- torby i worki papierowe

- opakowania z tektury i kartonu

- opakowania wielomateriałowe jak kartony po sokach, mleku , itp.

- zabrudzonego

i tłustego papieru

np. z masła i margaryny,

(który wrzucamy do POJEMNIKA)

3

SZKŁO BIAŁE

WOREK BIAŁY

- puste opakowania ze szkła białego jak: butelki, słoiki

- stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

- luster, szkła zbrojonego, szyb, fajansu, porcelany

- zużytych żarówek, lamp neonowych (które wrzucamy do POJEMNIKA)

- zakrętek i kapsli, (które

wrzucamy do PLASTIKU)

4

SZKŁO KOLOROWE

WOREK ZIELONY

- puste opakowania ze szkła kolorowego np. zielonego, brązowego jak: butelki, słoiki
- stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

5

ODPADY POZOSTAŁE (ZMIESZANE)

POJEMNIK

- odpadki kuchenne (obierki , resztki jedzenia, zepsuta żywność

- papier z masła i margaryny

- pampersy

- opakowania jednorazowego użytku do celów spożywczych ze styropianu

- lustra, szkło zbrojone, szyby, fajans, porcelana

- zużyte żarówki, lampy neonowe

- pozostałe nie nadające się do selektywnej zbiórki

- odpadów podlegających selektywnej zbiórce (worki i wystawka)

6

ODPADY WIELKOGABA-
-RYTOWE

(PROBLEMATY-
-CZNE)

WYSTAW-
-KA

- sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD jak: żelazka, radia, telewizory, telefony komórkowe, komputery, lodówki, zamrażarki, pralki

- meble

- opony

- akumulatory
- odpady budowlane i remontowe

7

POPIÓŁ

WOREK WŁASNY

- popiół

- gorącego popiołu

8

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WOREK CZARNY

- skoszona zielona trawa

- liście

- odpadków kuchennych (obierek, resztek jedze-
-nia, zepsutej żywności,

(które wrzucamy do POJEMNIKA)

Uprzejmie prosimy aby plastikowe butelki po napojach (PET) przed wrzuceniem do worka zgnieść i ponownie zakręcić.
Podobnie prosimy postępować w przypadku kartonów po sokach i puszek aluminiowych.

UWAGA - w celu sprawnego odbierania odpadów komunalnych zaleca się wystawianie pojemników i worków
przed posesję obok bramy wjazdowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: PGKiM 84 664 24 61 w. 118

<< wróć