Stowarzyszenie Promowania Talentów Szkół

Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Stowarzyszenia Promowania Talentów Szkół był Eugeniusz Jacuch.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Bełżec. Siedzibą Stowarzyszenia jest Publiczne Gimnazjum w Bełżcu.

Stowarzyszenie Promowania Talentów Szkół
ul. Świerczewskiego 75
22 - 670 Bełżec
tel. (0 84) 66 52 332

Cele Stowarzyszenia:

 • promowanie wybitnie zdolnych uczniów,
 • kultywowanie idei Komisji Edukacji Narodowej poprzez ujawnianie, wspieranie i dbałość o rozwój talentów u dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Bełżec;

Główne zadania Stowarzyszenia:

 • utworzenie funduszu na rzecz promocji uczniów szczególnie uzdolnionych i systematyczne zabieganie o pozyskanie środków wzbogacających ten fundusz,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju talentów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej;

17 września 1999 roku odbył się założycielski zjazd Stowarzyszenia, na którym wybrano jego władze.

 • Przewodniczący Zarządu - Jan Zatorski,
 • Wiceprzewodniczący - Wojciech Żukowski
 • Sekretarz - Eugeniusz Jacuch
 • Skarbnik - Andrzej Adamek
 • Członek Zarządu - Zygmunt Brogowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący - Stanisław Szawara
 • Sekretarz - Maria Mazurkiewicz
 • Członek - Mirosław Natyna

<< wróć drukuj