Wmurowanie kamienia węgielnego

2014-11-10

Wmurowanie kamienia węgielnego pod „Budowę budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec”

Dnia 6 listopada 2014 r. w Bełżcu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec. Było to symboliczne wydarzenie, ponieważ prace trwają tam już od sierpnia br. Budynek powstaje obok istniejącej szkoły.

Inwestycja ta realizowana jest z inicjatywy Rady Gminy Bełżec i Wójta Gminy Andrzeja Adamka, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 5 491 765,91 PLN. Kwota dofinansowania: 4 393 412,72 PLN, Umowa nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-010/09-00-0691 o dofinansowanie projektu została zawarta 16.04.2014 r. Okres realizacji projektu: do 31.07.2015 r. Zadanie obejmie: budowę obiektu dydaktycznego szkoły podstawowej i gimnazjum, wyposażenie budowanego obiektu (klasopracownie, klasopracownie specjalistyczne – sala komputerowa, kuchnia i stołówka), częściową modernizację istniejącego obiektu infrastruktury dydaktycznej celem połączenia z nowopowstałym budynkiem dydaktycznym, budowę drogi pożarowej oraz wyłożenie kostką brukową chodników wokół budynku.

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę obiektu udział wzięli: Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty - Jan Lelonek, Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Dawidowski, Sekretarz Rady Powiatu - Stanisław Cisło, Przedstawiciele Straży Granicznej – Zastępca Komendanta PSG w Lubyczy Królewskiej por. SG Łukasz Będziejewski oraz reprezentujący Komendanta PSG w Hrebennem mjr. Janusz Nazarowicz, Wójt Gminy Bełżec-Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Gminy Bełżec - Kazimierz Marynicz, Sekretarz Gminy Bełżec - Alicja Kopczan, Skarbnik Gminy Bełżec –Jolanta Malec, Radni Gminy Bełżec, Proboszcz Parafii w Bełżcu - Ks. Kanonik Stanisław Szałański, Wykonawcy inwestycji: Prezes ZRB Korem Kazimierz Koc, kierownik budowy Jan Kawalec, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Bełżcu - Jan Zatorski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bełżcu Alina Przednowek, nauczyciele, uczniowie oraz pozostali zaproszeni goście.

Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany przez uczestników uroczystości akt erekcyjny, 5. numer Pisma Publicznego Gimnazjum „INFOGIM”, w którym ukazał się artykuł dotyczący budowy owej inwestycji, pieniądze aktualnie znajdujące się w obiegu, ulotkę z osiągnięciami VI Kadencji Rady Gminy Bełżec oraz gadżety reklamowe.

Oficjalnego aktu wmurowania kamienia węgielnego po jego poświęceniu przez Ks. Proboszcza dokonali przedstawiciele władz i wykonawcy w obecności młodzieży i wszystkich uczestników uroczystości.

<< wróć