Zawiadomienie o losowaniu członków komisji do spraw referendum

2015-08-11

Na podstawie art. 13ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj Dz.U. z 2015r. poz. 318) i § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowym oraz sposobu powoływania komisji z dnia 30 kwietnia 2003r.(Dz.U.Nr 74, poz.671) zawiadamia się, że dnia 17 sierpnia 2015r. o godz. 9.00 w sali nard Urzędu Gminy Bełżec odbędzie się publiczne losowanie składu komisji do spraw referendum.

Losowanie dotyczyć będzie:

- Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Bełżcu , z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, gdzie zgłoszono 9 kandydatów ( wymagana liczba 8),

- Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Bełżcu z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, gdzie zgłoszono 9 kandydatów ( wymagana liczba 8).

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć