ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

2015-08-17

ZAWIADOMIENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Bełżec zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015r. do dnia 04 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

<< wróć