Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

2015-08-17

Zarządzenie Nr 40/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust1. ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz.U.z 2015r., poz. 318 ) zarządzam co następuje :

 § 1

 W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Bełżec referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składzie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Adamek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 40 /2015 Wójta Gminy Bełżec

z dnia 17.08.2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Natalia Oleszczuk - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PiS

2. Małgorzata Szajewska- zam. Chyże, zgłoszona przez Fundację Kisiela

3. Agata Bzowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundacja Rozwoju Compilance

4. Mariola Lentowicz - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Justyna Pępiak- zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PSL,

6. Cywka Anna - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7. Barbara Maciejko - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

8. Anna Kozyra - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Brygida Pasierbiewicz - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Agnieszka Hajduk -zgłoszona przez partię polityczną PiS

2. Krystyna Droździel- zam.Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

3. Tomasz Szczepański - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Fundację Kisiela

4. Aneta Ewa Ostrowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundacja Rozwoju Compilance

5. Dorota Krzaczek - zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

6. Ewelina Jarosz- zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną PSL,

7. Sabina Lewko - zam. Bełżec, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

8. Ewa Marynicz- Głaz -zam. Bełżec, zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

9. Beata Wiciejowska - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Lilla Przednowek - zam. Chyże, zgłoszona przez partię polityczną PiS,

2. Przednowek Elżbieta - zam. Chyże, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy

Demokratycznej,

3. Krzysztof Żołądek - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Fundację Kisiela

4. Katarzyna Lentowicz - zam. Bełżec,zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Marlena Dyś - zam. Chyże,zgłoszona przez partię polityczną PSL

6. Halina Brodowska -zam. Żyłka, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7.Tomasz Marynicz- zam. Bełżec,zgłoszony przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina – Sprawiedliwość”

8. Małgorzata Czuryło - zam. Chyże, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Monika Warcholik - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Agnieszka Komadowska - zam. Brzeziny, zgłoszona przez Partię Polityczną PiS,

2. Magdalena Ziobrowska- zam. Brzeziny, zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej,

3. Ewelina Fedus - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Kisiela,

4. Mateusz Lentowicz - zam. Bełżec, zgłoszony przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,

5. Stanisław Pępiak - zam. Brzeziny, zgłoszony przez Partię Polityczną PSL,

6. Jadwiga Niedbała - zam. Brzeziny, zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska

7. Katarzyna Kuchciak - zam. Bełżec,zgłoszona przez Stowarzyszenie ,,Ojczyzna- Rodzina - Sprawiedliwość”

8. Bożena Szulik - zam. Bełżec, zgłoszona przez Fundację Lepsza Polska

9. Ewa Buczak - zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

<< wróć