ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

2015-10-05

ZAWIADOMIENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Bełżec zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 4 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców (plik w formacie PDF)

<< wróć