Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2015-10-05

Zarządzenie Nr 50/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 112z póź.zm.) ) zarządzam co następuje :

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Bełżec wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. powołuję obwodowe komisje wyborcze w składzie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt

/-/ Andrzej Adamek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Bełżec

Nr 50/2015 dnia 5.10.2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Mariola Lentowicz zam. Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Mateusz Jarosz zam. Bełżec, zgłoszony przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Adrian Pyrek zam.Bełżec, zgłoszony przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP +Zieloni

4. Justyna Pępiak zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Aneta Kudyba zam. Bełżec, zgłoszona przez KW KORWiN

6. Krystyna Droździel zam. Bełżec, zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Anita Sienkiewicz zam.Bełżec, zgłoszona przez KW PiS

8. Justyna Szumska zam.Bełżec, zgłoszona przez KW PO

9. Brygida Pasierbiewicz zam.Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Joanna Paulina Buryła zam.Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Joanna Bartosik zam.Bełżec, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Ewelina Dukacz zam.Bełżec, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Barbara Przytuła zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Krzysztof Żołądek zam. Brzeziny, zgłoszony przez KW KORWiN

6. Dariusz Dukacz zam. Bełżec, zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Krzysztof Woś zam. Bełżec, zgłoszony przez KW PiS

8. Sabina Lewko zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PO

9. Beata Wiciejowska zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Katarzyna Marta Lentowicz zam. Bełżec, zgłoszona przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Małgorzata Czuryło zam.Chyże, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Elżbieta Przednowek zam. Chyże, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Maria Przednowek zam. Chyże, zgłoszona przez KW PSL

5. Małgorzata Szajewska zam.Chyże, zgłoszona przez KW KORWiN

6. Artur Dejko zam. Bełżec, zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7.Lilla Przednowek, zam. Chyże,zgłoszona przez KW PiS

8. Halina Brodowska, zam. Żyłka, zgłoszona przez KW PO

9. Monika Warcholik zam. Bełżec, zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Mateusz Lentowicz zam. Bełżec,zgłoszony przez Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem

2. Teresa Dorota Gałka zam. Brzeziny, zgłoszona przez Komitet WW,,Kukiz' 15”

3.Adriana Dukacz zam. Bełżec, zgłoszona przez Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Renata Kuśmierczak zam. Bełżec, zgłoszona przez KW PSL

5. Ewelina Fedus zam. Bełżec zgłoszona przez KW KORWiN

6. Krystyna Szczerba zam.Bełżec, zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Agnieszka Komadowska zam. Brzeziny, zgłoszona przez KW PiS

8. Bożena Szulik zam. Bełżec, zgłoszona prze KW PO

9. Ewa Buczak zam. Bełżec zgłoszona przez Wójta Gminy Bełżec

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć