Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 08 października 2015r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w Bełżcu

2015-10-09

Zarządzenie Nr 51/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 08 października 2015r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w Bełżcu

Na podstawie art.184 § 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję Pana Krzysztofa Woś z członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bełżcu, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z uwagi, że nie jest on ujęty stałym rejestrze wyborców Gminy Bełżec.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

<< wróć