Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

2015-10-13

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

1. Mariola Lentowicz -przewodniczący,

2. Adrian Pyrek- zastępca przewodniczącego,

2. Mateusz Jarosz - członek

4. Justyna Pępiak- członek

5. Aneta Kudyba- członek

6. Krystyna Droździel - członek

7. Anita Sienkiewicz- członek

8. Justyna Szumska - członek

9. Brygida Pasierbiewicz - członek

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bełżcu, z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu, ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec

1. Beata Wiciejowska - przewodniczący

2. Sabina Lewko- zastępca przewodniczącego

3.Joanna Buryła - członek

4. Joanna Bartosik - członek

5.Ewelina Dukacz - członek

6. Barbara Przytuła- członek

7. Krzysztof Żołądek - członek

8. Dariusz Dukacz -członek

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Chyżach , z siedzibą w remizo-świetlicy, Chyże 46, 22-670 Bełżec.

1. Monika Warcholik- przewodniczący

2. Małgorzata Szajewska- zastępca przewodniczącego

3. Katarzyna Lentowicz - członek

4. Małgorzata Czuryło - członek

5.Elżbieta Przednowek - członek

6. Maria Przednowek - członek

7. Artur Dejko - członek

8.Lilla Przednowek - członek

9. Halina Brodowska - członek

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzezinach z siedzibą w remizo-świetlicy, Brzeziny 32, 22-670 Bełżec

1. Ewa Buczak – przewodniczący

2. Bożena Szulik – zastępca przewodniczącego

3. Mateusz Lentowicz - członek

4. Teresa Dorota Gałka - członek

5.Adriana Dukacz - członek

6. Renata Kuśmierczak - członek

7. Ewelina Fedus - członek

8. Krystyna Szczerba - członek

9. Agnieszka Komadowska- członek

<< wróć