Położenie geograficzne Gminy Bełżec

Bełżec to gmina wiejska ( powierzchnia 33,55 km2), dawne miasto, od 1 stycznia 1992 roku ponownie siedziba gminy. Położona nad Krynicą Bełżecką (zwaną tez Źródło), prawym dopływem Sołokiji, na wschodnim skraju Doliny Kadłubisk (Roztocze Środkowe), rozdzielającej Płaskowyż Jezierni na północy od Płaskowyżu Brzezin na południu i Pagórów Bełżca na południowym wschodzie. Teren gminy pod względem geograficznym położony jest między dwoma mezoregionami Roztocze Środkowe i Roztocze Południowe.

Pod względem administracyjnym gmina Bełżec należy do powiatu tomaszowskiego województwa lubelskiego. Graniczy z gminami Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska i Narol ( w woj. podkarpackim). Jest również miejscowością graniczącą z województwem podkarpackim. Gmina leży 130 km od stolicy województwa - Lublina, 8 km od Tomaszowa Lubelskiego będącego stolicą powiatu, oraz 16 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem (Gmina Lubycza Królewska).

Miejscowość charakteryzuje się rozproszoną zabudową, ciągnącą się wzdłuż dwóch głównych dróg prowadzących do przejść granicznych: Medyki (droga wojewódzka nr 865) i przejścia w Hrebennem (droga krajowa nr 17).

Centrum miejscowości znajduje się przy skrzyżowaniu tych dróg. Tu skupia się życie handlowe, kulturalne i rozrywkowe poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Strażnicy OSP, Gminnej Biblioteki. Tu także ma swoją siedzibę Urząd Gminy.

folder_mapka_th.jpg